JAK ZACHĘCAĆ I WSPIERAĆ DZIECKO DO SAMODZIELNOŚCI?

Tematyka:

 • Jak zrezygnować z zaborczości i uzależnienia od siebie?;
 • Jak rozwijać umiejętność podejmowania decyzji i wspierać proces usamodzielniania się dziecka?;
 • Kreowanie pozytywnej motywacji do działania;
 • Jak sprawić, aby dziecko uwierzyło w siebie i w swoje możliwości?; 
 • Umiejętna kontrola własnych emocji;
 • Obrona przed agresją, atakiem werbalnym;
 • Jak w sposób nietoksyczny rozładowywać gniew?;
 • Jak rozmawiać bez gniewu?;
 • Dostrzeganie problemu dziecka;
 • Sposoby reagowania blokujące komunikację;
 • Umiejętne postępowanie z dzieckiem, które ma problem.